Masarykova SŠ zemědělská a VOŠ, Opava, p.o.
v
v

Změny v rozvrhu Monday 25. 10.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.A RED RED RED RED RED RED RED
1.C RED RED RED RED RED RED RED RED
1.L RED RED RED RED RED RED RED
1.N RED RED RED RED RED RED RED
1.Z1 RED RED RED RED RED RED
1.Z2 RED RED RED RED RED RED RED
1.ZA RED RED RED RED RED RED RED
2.A RED RED RED RED RED RED RED
2.C RED RED RED RED RED RED RED RED
2.L RED RED RED RED RED RED RED
2.N RED RED RED RED RED RED RED
2.Z1 RED RED RED RED RED RED
2.Z2 RED RED RED RED RED RED RED
2.ZA RED RED RED RED RED RED
3.A RED RED RED RED RED RED RED
3.C RED RED RED RED RED RED RED RED
3.L RED RED RED RED RED RED RED
3.V RED RED RED RED RED RED RED RED RED
3.Z1 RED RED RED RED RED RED
3.Z2 RED RED RED RED RED RED RED
3.ZA RED RED RED RED RED RED RED
4.A RED RED RED RED RED RED RED
4.C RED RED RED RED RED RED RED RED
4.L RED RED RED RED RED RED RED
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Dejmková Andrea - .. - - - - -
Doleží Gabriela - .. - .. - - -
Drastíková Martina .. .. - - .. ..
Drösslerová Marie .. .. .. .. .. - -
Hájková Dana .. - .. .. .. - ..
Hrubec Tomáš .. .. .. - .. ..
Kacířová Simona .. .. - - .. .. - -
Kaňová Alena - .. .. .. .. - -
Krajcová Šárka - .. - .. .. - - - -
Kubíčková Vanda - .. .. .. - .. ..
Kupková Martina - - - - .. - -
Latoň Jaroslav - .. .. .. .. .. ..
Motyková Lenka .. - - .. .. - ..
Ondrušák Kamil .. - .. - - ..
Pavelová Lenka - .. - .. .. .. ..
Richterová Alena .. - .. - - .. - -
Semerová Radka - .. - - .. .. .. -
Sobková Silvie - - - .. .. .. ..
Šimečková Zuzana - .. - .. .. .. .. ..
Tesarčík Jan .. - .. .. - .. ..
Varyšová Soňa .. .. .. .. .. - -
Vinckerová Hana - - - .. .. ..
Vojkůvka Pavel - .. - - .. - - .. -
Žurková Veronika .. - - .. .. - ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bíbová Hana
1 odpadá OV 2.C (OV1)
2 odpadá OV 2.C (OV1)
3 odpadá OV 2.C (OV1)
4 odpadá OV 2.C (OV1)
5 odpadá OV 2.C (OV2)
6 odpadá OV 2.C (OV1)
Bradová Alena
1 odpadá CJL 3.Z2
2 odpadá CJL 4.A
4 odpadá CJL 1.N
5 odpadá CJL 1.C
6 odpadá CJL 1.Z2
7 odpadá CJL 1.ZA
Dejmková Andrea
1. - 7. les.Obecný pedagogický dohled
Doleží Gabriela
1. - 7. les.Obecný pedagogický dohled
Drastíková Martina
7 odpadá ANJ 1.L (AJ2)
1. - 6. les.Obecný pedagogický dohled
Drösslerová Marie
1. - 7. les.Obecný pedagogický dohled
Glatterová Hana
3 odpadá IKT 2.Z2 (T1)
4 odpadá IKT 3.L (C1)
5 odpadá IKT 3.L (C1)
6 odpadá IKT 3.L (C2)
7 odpadá IKT 3.L (C2)
Grygarčík Rudolf
1 odpadá IKT 3.C (T2)
4 odpadá IKT 1.A (C1)
5 odpadá IKT 1.A (C1)
6 odpadá IKT 1.A (C2)
7 odpadá IKT 1.A (C2)
Hájková Dana
1. - 7. les.Obecný pedagogický dohled
Hrubec Tomáš
7 odpadá OV 2.C (AJ1)
1. - 6. les.Obecný pedagogický dohled
Jiráková Milada
1 odpadá ANJ 1.A (AJ1)
3 odpadá ANJ 1.N (AJ1)
5 odpadá ANJ 3.Z2 (AJ1)
6 odpadá ANJ 1.ZA (AJ1)
7 odpadá ANJ 2.A (AJ1)
Kacířová Simona
1. - 8. les.Obecný pedagogický dohled
Kaňová Alena
1. - 7. les.Obecný pedagogický dohled
Kareš Jiří
2 odpadá OTE 3.C
3 odpadá ACH 3.C
6 odpadá CHE 2.A
7 odpadá OTE 4.C
8 odpadá OV 2.C (T1)
Kašný Jiří
6 odpadá PRO 4.A
Kašpárková Libuše
1 odpadá PEK 1.N (T1)
2 odpadá PEK 1.N (T2)
3 odpadá EPO 2.N
4 odpadá EPO 3.Z2
7 odpadá MAM 2.N
Klapetková Lucie
2 odpadá ANJ 4.C (AJ2)
3 odpadá ANJ 1.N (AJ2)
4 odpadá ANJ 3.C (AJ2)
5 odpadá ANJ 3.ZA (AJ2)
6 odpadá OV 3.C (AJ1)
7 odpadá ANJ 1.L (AJ1)
Kolarčíková Martina
1 odpadá ZZV 1.ZA
3 odpadá KVE 3.ZA
Krajcová Šárka
1. - 9. les.Obecný pedagogický dohled
Kubíčková Vanda
1. - 7. les.Obecný pedagogický dohled
Kupková Martina
1. - 7. les.Obecný pedagogický dohled
Latoň Jaroslav
1. - 7. les.Obecný pedagogický dohled
Mičková Jana
2 odpadá SAD 1.ZA
4 odpadá ZSZ 1.ZA
5 odpadá ZEL 1.ZA
6 odpadá ZEL 3.ZA
Motyková Lenka
1. - 7. les.Obecný pedagogický dohled
Ondrušák Kamil
1. - 6. les.Obecný pedagogický dohled
Pavela Michal
1 odpadá MAT 1.C
2 odpadá MAT 4.L
3 odpadá MAT 1.A
6 odpadá TEV 1.C (T1)
7 odpadá MAT 2.Z2
Pavelová Lenka
1. - 7. les.Obecný pedagogický dohled
Richterová Alena
1. - 8. les.Obecný pedagogický dohled
Seidler Martin
8 odpadá BOZ 3.V
9 odpadá BOZ 3.V
Semerová Radka
0. - 7. les.Obecný pedagogický dohled
Schreiber Václav
1 odpadá TEV 3.C (T1)
2 odpadá TEV 1.C (T2)
4 odpadá TEV 2.C (T1)
5 odpadá TEV 2.C (T1)
7 odpadá TEV 4.A (T1)
Smrček Lubomír
1 odpadá UKR 3.V
2 odpadá UKR 3.V
3 odpadá UKR 3.V
Sobková Silvie
1. - 7. les.Obecný pedagogický dohled
Stříbná Jana
1 odpadá BIE 1.L
2 odpadá MAT 3.A
3 odpadá MAT 4.A
4 odpadá BIE 3.L (C2)
5 odpadá MAT 3.C
6 odpadá BIE 3.L (C1)
7 odpadá BIE 3.L (C1)
Stuchlík Fišerová Petra
1 odpadá OV 2.C (OV2)
2 odpadá OV 2.C (OV2)
3 odpadá OV 2.C (OV2)
Skalická Eva
2 odpadá RUJ 3.L (RUJ)
3 odpadá RUJ 2.L (RUJ)
4 odpadá RUJ 4.L (RUJ)
5 odpadá RUJ 4.L (RUJ)
6 odpadá RUJ 1.L (RUJ)
Šimečková Zuzana
0. - 7. les.Obecný pedagogický dohled
Šrajerová Radmila
2 odpadá CJL 2.Z2
3 odpadá NEJ 2.L (NEJ)
4 odpadá NEJ 4.L (NEJ)
5 odpadá NEJ 4.L (NEJ)
6 odpadá NEJ 1.L (NEJ)
Tesarčík Jan
1. - 7. les.Obecný pedagogický dohled
Valeček Martin
1 odpadá RVE 3.A
2 odpadá TEV 1.Z2 (T2)
4 odpadá ENN 2.L
6 odpadá TEV 2.N (T1)
7 odpadá TEV 3.ZA (T2)
Varyšová Soňa
1. - 7. les.Obecný pedagogický dohled
Vinckerová Hana
1. - 6. les.Obecný pedagogický dohled
Vojkůvka Pavel
8. les., 0. - 7. les.Obecný pedagogický dohled
Waclawiková Petra
1 odpadá CHE 2.Z2
2 odpadá CHE 1.A
3 odpadá CHE 1.ZA
4 odpadá CHE 1.A (C4)
5 odpadá CHE 1.A (C4)
6 odpadá CHE 1.A (C3)
7 odpadá CHE 1.A (C3)
Zapletal Jiří
1 odpadá TEV 1.N (T2)
3 odpadá TEV 1.Z2 (T1)
5 odpadá TEV 4.C (T2)
6 odpadá TEV 2.N (T2)
7 odpadá TEV 4.A (T2)
Žurková Veronika
1. - 7. les.Obecný pedagogický dohled
Změny v rozvrzích tříd
1.A
1. - 7. les. ředitelské volno
1.C
1. - 8. les. ředitelské volno
1.L
1. - 7. les. ředitelské volno
1.N
1. - 7. les. ředitelské volno
1.Z1
1. - 6. les. ředitelské volno
1.Z2
1. - 7. les. ředitelské volno
1.ZA
1. - 7. les. ředitelské volno
2.A
1. - 7. les. ředitelské volno
2.C
1. - 8. les. ředitelské volno
2.L
1. - 7. les. ředitelské volno
2.N
1. - 7. les. ředitelské volno
2.Z1
1. - 6. les. ředitelské volno
2.Z2
1. - 7. les. ředitelské volno
2.ZA
1. - 6. les. ředitelské volno
3.A
1. - 7. les. ředitelské volno
3.C
0. - 7. les. ředitelské volno
3.L
1. - 7. les. ředitelské volno
3.V
1. - 9. les. ředitelské volno
3.Z1
1. - 6. les. ředitelské volno
3.Z2
1. - 7. les. ředitelské volno
3.ZA
1. - 7. les. ředitelské volno
4.A
1. - 7. les. ředitelské volno
4.C
0. - 7. les. ředitelské volno
4.L
1. - 7. les. ředitelské volno
Pedagogický dohled u třídy:
1.A
Hodina: 1. - 7. les., Učitel: Pavelová Lenka
1.C
Hodina: 1. - 8. les., Učitel: Kacířová Simona
1.L
Hodina: 1. - 7. les., Učitel: Kaňová Alena
1.N
Hodina: 1. - 7. les., Učitel: Varyšová Soňa
1.Z1
Hodina: 1. - 6. les., Učitel: Vinckerová Hana
1.Z2
Hodina: 1. - 7. les., Učitel: Sobková Silvie
1.ZA
Hodina: 1. - 7. les., Učitel: Latoň Jaroslav
2.A
Hodina: 1. - 7. les., Učitel: Tesarčík Jan
2.C
Hodina: 1. - 8. les., Učitel: Richterová Alena
2.L
Hodina: 1. - 7. les., Učitel: Doleží Gabriela
2.N
Hodina: 1. - 7. les., Učitel: Žurková Veronika
2.Z1
Hodina: 1. - 6. les., Učitel: Drastíková Martina
2.Z2
Hodina: 1. - 7. les., Učitel: Kubíčková Vanda
2.ZA
Hodina: 1. - 6. les., Učitel: Hrubec Tomáš
3.A
Hodina: 1. - 7. les., Učitel: Drösslerová Marie
3.C
Hodina: 0. - 7. les., Učitel: Šimečková Zuzana
3.L
Hodina: 1. - 7. les., Učitel: Hájková Dana
3.V
Hodina: 1. - 9. les., Učitel: Krajcová Šárka
3.Z1
Hodina: 1. - 6. les., Učitel: Ondrušák Kamil
3.Z2
Hodina: 1. - 7. les., Učitel: Dejmková Andrea
3.ZA
Hodina: 1. - 7. les., Učitel: Vojkůvka Pavel
4.A
Hodina: 1. - 7. les., Učitel: Kupková Martina
4.C
Hodina: 0. - 7. les., Učitel: Semerová Radka
4.L
Hodina: 1. - 7. les., Učitel: Motyková Lenka